Szkolenie diagnostów

Z inicjatywy Starosty Wolsztyńskiego Janusza Frąckowiaka, w dniu 30 lipca 2018 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie odbyło się spotkanie podległych mu diagnostów samochodowych wraz z przedstawicielami Transportowego Dozoru Technicznego oddział w Poznaniu oraz pracownikami Wydziału Komunikacji. Głównym tematem spotkania było omówienie problematyki badań technicznych pojazdów po zmianie przepisów prawa oraz wprowadzeniu nowego systemu CEPiK 2.0.

powiatwolsztyn.pl


Dziennik Ustaw z 2017 roku poz. 1926 - ustawa z dnia 15 września 2017 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.


Dziennik Ustaw z 2017 roku poz. 1260 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym


Dzienniku Ustaw z 2016 roku poz. 2285 - Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2016 r.


Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r.