DIAGROLMET

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Wolsztyn

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Urzędowe i Organizacyjne

 

URZĘDOWE i ORGANIZACYJNE

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOIndex.do - Dzienniki Urzędowe UE wszystkie języki

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/unece/table.htm Komisja Europejska z tłumaczeniami regulaminów EKG ONZ na wszystkie języki, w tym polski

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/directives.vehicles/index.htm - tłumaczenia dyrektyw unijnych UE - pojazdy samochodowe i przyczepy

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/directives/motos/index.htm - tłumaczenia dyrektyw unijnych UE - motocykle i motorowery

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/directives/tractors/index.htm - tłumaczenia dyrektyw unijnych UE – ciągniki rolnicze i leśne

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html - regulaminy EKG ONZ oryginał

www2.ukie.gov.pl/ - urząd komitetu integracji europejskiej

http://www2.ukie.gov.pl/dtc.nsf - tłumaczenie dyrektyw UE język polski

www.abs.org.pl - akademia bezpiecznego samochodu

www.cepik.gov.pl - centralna ewidencja pojazdów

www.erp.pl - europejski rejestr pojazdów

www.europa.eu.int./eur-lex/pl/dd/reg/pl_register_133010.html - dyrektywy unijne

www.gum.gov.pl - główny urząd miar

www.gitd.gov.pl - inspekcja transportu drogowego

www.ist.home.pl - instytut transportu samochodowego

www.kierowca.pwpw.pl - system kierowca

www.kig.pl - krajowa izba gospodarcza

www.lex.pl - Dz. U. i inne rządowe

www.mf.gov.pl - ministerstwo finansów

www.mon.gov.pl - ministerstwo obrony narodowej

www.mswa.gov.pl - ministerstwo spraw wewnętrznych

www.mt.gov.pl - ministerstwo transportu

www.nsa.gov.pl - naczelny sąd administracyjny

www.pentasoft.com.pl - wszystko dla bhp

www.piskp.pl - polska izba stacji kontroli pojazdów

www.pojazd.pwpw.pl - system pojazd

www.sejm.gov.pl - sejm

www.senat.gov.pl - senat

www.sn.pl - sąd najwyższy

www.stat.gov.pl - główny urząd statystyczny, klasyfikacja usług

www.tdt.pl - transportowy dozór techniczny

www.udt.gov.pl - urząd dozoru technicznego

 

Strona główna Urzędowe i Organizacyjne